Dedet - Purwaka

Bhatara Nyalantara

Sekadi tinggal ring ipian. Geruk peteng dedet karasayang. Petenge jani tusing care ibi, ningeh status i gunung sube keadanin awas. Was-was i meme kauk-kauk ngajakin luas. Nundun titiang di meten. Laib labuh, kejengklok tusing merasa. Mempen sarwa ade dadi pempen. Pakateltel yeh paningalan ulung tusing maslegutan, encol nyujur Kamulan masimpuh nyokot tanah, "Ngiring mangkin sareng iringang permas ka pengungsian," Ring Pangungsian

Rame saje rame, sakadi peken sawireh tusing ade anak medagang dogen. Men Wayan dajan umah, Men Lingsir dauh jalan lan Men Made delod umah, peslegut ditu. Masaput sebet dibucun bale pangungsian, nepukin unduk ane tusing dadi tagih. Sebet saje pada sebet.

Ningalin ento, saje lega keneh tiang lega. Kadi kasirat tirta sanjiwani, liang manepukin. "Ngujang nyai lega, makejang pada sebet!" I meme nengkik

Lege tiang me, nepuk mekejang pada asih. Ento tingalin I Men Made, ne katuturang ririh. De je lakar negak pada damping keto, ipidan paek tusing ade bani. Jani negak medamping pada asih ngorte paek. Ento tingalin masi I Men Lingsir ajak I Men Wayan ane tusing taen kasih ulian meirian arta berana, jani padampiak negak medampingan. Lega tiang lega me makejang jatma pada asih. Niki sampun paswecan ida Bhatara sane sampun nyalantara, sane kabaos "hikmah di balik bencana," (Olih : Desak Made Yunda Ariesta)