Becat - Purwaka

YEN GUNUNG AGUNG MELETUS, IRAGA MEKENKEN?

Majeng ring warga Bali, mangda rahayu lan rahajeng sareng sami. Kakaryanin antuk Yowana Bali.

“Hei, Dong, Dong, Dong, dingehang malu, Dong. KRB ane paling bahaya to ane barak! O, keto. Yen, masih bahaya kuala gigis, ane…pink! Terus? Yen..kuning nu bahaya, kuala gigis.” “Oo, yen keto…yen keto Dadong kel di..ane…kuning to. Sing kel kena. Aah, sing..sing, Dong. Sing keto. Ane kuning, nu sing aman. To jalur lahar dingin adane. Hahaha, lahar dingin?! Beh, pecaling sing nawang apa! Lahar dingin? Sing ada lahar dingin. Masuk ka kulkas malu?? Haha, aduh, Dong. Apa orahang to, Dong”!

“Aa, lahar dingin…, dingehang malu. Dingeh malu,Dong. Nah. Lahar dingin to misi pasir, batu-batu, lumpur, lan silika. Silika?! Apa to silika? Silika ento cara bahan ane licin sajan, uling gunung, lan sangat bahaya. Alirane kuat lan becat banget. Aduuhh! Gas Gunung Merapi meletus sampai ada desa ane hanyut, ulian lahar dingin ne…ha..nawang! Aduuhh”! “Konden buin hujan abune ulung! Hujan abu? Hujan abu-abu!! Ye, jani ada hujan berwarna-warni! Hahaha. Nah, nah, nah, nah, nah, Dong. Dadong lucu sajan ne! Hujan abu bisa ked setengah meter tegehne, nyen. Setengah meter??!! Aduh!!”

“Weh, Dong, Dong, Dong! Dong nu dini..di kawasan rawan bencana, alias KRB??! Men kenken? Ah,sing dadi! Beh, yen ges letusan pidan,to, tahun 63, desan Dadonge aman-aman dogen! Adi jani tiang orin ngungsi? Yen meletus, pasti sedeng waktune anggon tuun ka tongos aman. Yen ba ada tanda,cang kel malaib ba! Beh, Dong,tawang tanda meletus? Ummm…konden…tapi pokokne…kel malaib,… dengan cepat! Yen kurene ane suba tua, kenken, Dong? Oh, ia… Pang ba, ia padidi. Pokokne Dadong kel malaib! Ah,hahaha, Super Dadong, ah? 

Bisa malaib becatan ken lahar? Hah? Maksudne apa? Yen meletus, kone batu-batune (masaih-red) jak kecepatan suara totonan! Hah?! Cara anak ngentut! Hah!? Yen dingeh suara entute, be kena kone. Bih…meme ratu, yen keto….sampi Dadong makenken? Dadong sayang sajan ajak sampie. Yen Dadong sing ngelah sampi, sing nyidaang hidup. Kuala cang sing ngidang ningting sampine yen ada…apa adane to abu ajak lahar ane tebel to. Hmm…to ba, Dadong, pang sampi dadi aman, sampi Dadong bisa milu angkut ke sebun sampi. Hah!? Beh, bes joh to! Kenken yen ditu? Maan kel sampin tiang ngamah ditu? Sing ja makenta sampin tiange? Coba ngomong sama aparat desa,Dong! Matakon ditu, apa ada transportasi ked di tongos aman. Tenang gen, nak sediaanga maman sampi ditu.

Yen kalin ngungsi, umah Dadonge makenken? Sing sepi? Astungkara, aman gen! Sing ada maling. Pang memedi gen nongosin ditu..kejep. Eh, yen sekolah cucun Dadonge makenken ditu? Di Posko, cucune bisa ikut sekolah ditu. Yen Dadong ajak Pekak dot majangkut, ada tongos spesial ditu, di posko? Wih, aget sajan Dadong. He, kurene nu kuat, ah?

We, sebenehne ne, beritane serem sajan. Dadong galau jani. Terus makenken? Ah ya, Dong, sing perlu kuatir. Ngiring jani tiang temani ka posko ane aman. Pada saat jani,angkihan ragae paling penting! Masalah-masalah ane len jangan pikirkan dulu. Kita menghadapi langkah demi langkah.

Nah,Dadong sing jejeh ajak Gunung Agunge. Kuala Dadong Subakti ajak Gunung Agung. Sebenehne, tiang jejeh yen sing nyidaang balik ke Gunung Agung. Tiang sing kel ngisidang Gunung Agung! Tiang masih sing kel makisid uling Gunung Agung. Ten napi tiang ngungsi malu, santukan Gunung Agung mapica rejeki ring umate.

Sampi-sampi, kanggoang malu,ngungsi malu, nah! Yen Gunung Agung ba aman, bareng-bareng mulih, nah? Aduh, sampi-sampi…sampi-sampi… Sing keto, nah? Sing keto? Nah, nah, nah. Om Shanti Shanti Shanti Om.

Elingang semeton, karahayuan semeton sami wenten ring diri soang-soang.