Ancang

hzÇ*.
  • An airport terminology for check-in counter. (Noun)
  • A kind of leaf. (Noun)
Media
ancang
Kasar
ancang
Halus
ancang
Northern Form
ancang

Usage Examples

Article.png
Durusang sayaga ring ancang, tur elingang bebaktan ida danene nggih!
Please get ready at the check-in counter, and remember your baggage.