Ancang

hzÇ*.
  • A kind of leaf. (Noun)
  • An airport terminology for check-in counter. (Noun)
Media
ancang
Kasar
ancang
Halus
ancang
Northern Form
ancang

Usage Examples

Article.png
Durusang sayaga ring ancang, tur elingang bebaktan ida danene nggih!
Please get ready at the check-in counter, and remember your baggage.