Usage Examples

Nyoman wijaya.jpg
Wayang wong puniki sesolahan asli Bali sane sampun kaloktah.... nanging sane mangkin ... i raga ten prasida nyingakin seolahan sekadi niki sesai malih. Sane makawinan sapunika ... sane mangkin sayan.medikan anake ..uning mesolah sekadi puniki taler sayan bedik anak uning mekarya topeng sekadi niki. [example 1]
Wayang wong is a well known native Balinese dance form...even though nowadays we often don't see it performed. That's because fewer people know how to do the dance....and also fewer people can make masks like this.

  1. Nyoman Wijaya (seniman/artist), https://www.facebook.com/nyoman.wijaya, Instagram: nyomanwijayaart