I Made Suartana Made Suar-Timuhun

Made Suar-Timuhun.jpg
Full Name
I Made Suartana
Pen Name
Made Suar-Timuhun
Link
Photograph donated by author
Contributor
Work
Dictionary words

  Biography


  In English

  In Balinese

  I Madé Suartana utawi sané ketah kauningin Madé Suar-Timuhun ring kakawian-kakawiannyané embas ring Banjar Tengah, Timuhun, Klungkung, 17 Juni 1987. Dané ngawit nyurat sastra Bali modéren rikala kantun kuliah lan aktif nyurat warsa 2013. Puisinnyané ngawit kawedar ring Bali Orti (Bali Post) bulan April warsa 2013 lan warsa 2014 sampun kawedar ring Médiaswari (Pos Bali). Dados narawakia ring Ubud Writers and Reader Festival 2016. Cakepan kapertama sane kamedalang inggih punika buku pupulan puisi Bali sane mamurda "Mlajah", kamedalang olih Pustaka Ekspresi warsa 2014. Warsa 2015 olih penerbit sane pateh, prasida ngmedalang cakepan kaping kalih marupa buku pupulan satua bawak sane mamurda "Book Jaen Idup di Bali", madaging plekutus (18) satua bawak (cerpen).

  In Indonesian

  I Made Suartana yang biasa dikenal Made Suar-Timuhun pada karya-karyanya, lahir di banjar Tengah, Timuhun, Klungkung, 17 Juni 1987. Dia memulai menulis sastra Bali modern ketika masih kuliah dan aktif menulis pada tahun 2013. Puisinya mulai dimuat pada Bali Orti (Bali Post) bulan April tahun 2013 dan tahun 2014 sudah dimuat pada Mediaswari (Pos Bali). Sebagai pembicara pada acara Ubud Writers and Readers Festival 2016. Kumpulan pertama yang diluncurkan adalah buku kumpulan puisi Bali yang berjudul “Mlajah”, diterbitkan oleh Pustaka Ekspresi tahun 2014. Tahun 2015 oleh penerbit yang sama, bisa menerbitkan kembali kumpulan kedua yang berupa buku kumpulan cerita pendek yang berjudul “Book Jaen Idup di Bali” berisi delapan belas (18) cerita pendek.

  Examples of work

  Dagang Lumpia Idaman Atipulled automatically
  41106035 2285990161415531 6008294634445340672 n.jpg
  Jaen Idup di Balipulled automatically
  M S-T.jpg
  Book Jaen Idup di Bali
  M S-T.jpg


  Made Suar-Timuhun, Pustaka Ekspesi, 2015

  Kids Jaman Now


  Puisi Sénryu Madé Suar-Timuhun; Kids Jaman Now, Suara Saking Bali, Des 2016