I Made Suartana Made Suar-Timuhun

Made Suar-Timuhun.jpg
Full Name
I Made Suartana
Pen Name
Made Suar-Timuhun
Photograph by
Link to Photograph
Photograph donated by author
Place
Dictionary words

  Biography


  In English

  In Balinese

  Mad Suartana Utawi San Ketah kauningin Mad Suar-Timuhun Ring kakawian-kakawiannyan embas Ring Banjar Tengah Timuhun Klungkung 17 Juni 1987. Dan Ngawit Nyurat sastra Bali mod ren Rikala Kantun kuliah Lan aktif Nyurat Warsa 2013. Puisinnyan Ngawit kawedar Ring Bali Orti Bali Post Bulan April Warsa 2013 Lan Warsa 2014 Sampun kawedar Ring diaswari Pos Bali Dados narawakia Ring Ubud Writers and Reader Festival 2016. Cakepan kapertama Sane kamedalang Inggih Punika Buku Pupulan puisi Bali Sane mamurda Mlajah kamedalang Olih Pustaka Ekspresi Warsa 2014. Warsa 2015 Olih penerbit Sane Pateh Prasida ngmedalang Cakepan Kaping Kalih Marupa Buku Pupulan Satua Bawak Sane mamurda Book Jaen Idup Di Bali Madaging plekutus 18 Satua Bawak cerpen

  In Indonesian

  Made Suartana yang Biasa dikenal Made Suar-Timuhun Pada karya-karyanya lahir Di Banjar Tengah Timuhun Klungkung 17 Juni 1987. Dia memulai menulis sastra Bali modern ketika Masih kuliah dan aktif menulis Pada Tahun 2013. Puisinya mulai dimuat Pada Bali Orti Bali Post Bulan April Tahun 2013 dan Tahun 2014 sudah dimuat Pada Mediaswari Pos Bali Sebagai pembicara Pada Acara Ubud Writers and Readers Festival 2016. Kumpulan pertama yang diluncurkan adalah Buku kumpulan puisi Bali yang berjudul Mlajah diterbitkan oleh Pustaka Ekspresi Tahun 2014. Tahun 2015 oleh penerbit yang Sama Bisa menerbitkan kembali kumpulan kedua yang berupa Buku kumpulan Cerita pendek yang berjudul Book Jaen Idup Di Bali berisi delapan Belas 18 Cerita pendek.

  Examples of work

  Book Jaen Idup di Bali
  M S-T.jpg


  Made Suar-Timuhun, Pustaka Ekspesi, 2015

  Kids Jaman Now


  Puisi Sénryu Madé Suar-Timuhun; Kids Jaman Now, Suara Saking Bali, Des 2016