Usage Examples

Gede kresna2.jpg
Singid Samian belawa maduwe sane kasingidang, taler pengalaman rasa. Singid sane pinih ageng indik seleg ngaryanin basa tradisional tur meratengan ring jalikan tanah. Singid sane tiosan wantah ngawigunayang basa sakadi suna, cekuh, uyah, lengis nyuh miwah sami bahan punika pinih becik sane wenten ring genah iraga. Tiosan punika wantah kebranian taler mabuat pisan.
(credit: Made Suma Riani)

Titiang nganggen basa Bali teken Ida Peranda, Pemangku, lan panglingsir yening wenten upacara adat ring Pura.
[example 2]
I use the Balinese language with Ida Pedanda (high priests), Pemangku (temple priests) and elders if there is a ceremony in the temple.
(credit: Terry (bhs Inggris))

  1. foto dan teks: Gede Kresna (dengan Ayu Gayatri Kresna)
  2. Indah Carolina Ayu

, ,